FANDOM


Namárië. Altariello Nainië LóriendessëEdytuj

Ai! laurië lantar lassi súrinen,
yéni únótimë ve rámar aldaron!
Yéni ve lintë yuldar avánier
mi oromardi lissë-miruvóreva
Andúnë pella, Vardo tellumar
nu luini yassen tintilar i eleni
ómaryo airetári-lírinen.
Sí man i yulma nin enquantuva?
An sí Tintallë Varda Oiolossëo
ve fanyar máryat Elentári ortanë
ar ilyë tier undulávë lumbulë
ar sindanóriello caita mornië
i falmalinnar imbë met,
ar hísië untúpa Calaciryo míri oialë.
Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar!
Namárië! Nai hiruvalyë Valimar!
Nai elyë hiruva! Namárië!


Farewell. Galadriel's Lament in LorienEdytuj

Ah! like gold fall the leaves in the wind,
long years numberless as the wings of trees!
The long years have passed like swift draughts
of the sweet mead in lofty halls
beyond the West, beneath the blue vaults of Varda
wherein the stars tremble
in the voice of her song, holy and queenly.
Who now shall refill the cup for me?
For now the Kindler, Varda, the Queen of the stars,
from Mount Everwhite has uplifted her hands like clouds
and all paths are drowned deep in shadow;
and out of a grey country darkness lies
on the foaming waves between us,
and mist covers the jewels of Calacirya for ever.
Now lost, lost to those of the East is Valimar!
Farewell! Maybe thou shalt find Valimar!
Maybe even thou shalt find it! Farewell!Lament GaladrieliEdytuj

Namárië!

Ai! telpië pendar niër rossenen,
Yéni únótime ve míri Earon!
Yéni ve lintë nahtar avánier
nu hallë aldar lisse-coimassava
i malinorni Lóriendessë
nu laurië, yassen lilínir i filici
ar vilya lilta entas lirinen.
Man erca órenyo ettuncuva?
An sí mapuva Ulmo ciryalma
ve sindi-falma; Varda mentuva
i Elen-estel i en tulya me
Andúne pella, ninqui hrestannar
or menel cúna, menel rácina.
Nan merin minya lótë elanar
an sirë cenin Endor teldavë.
Namárië! Autalmë Valinórenna,
Endórello autar! Namárië!


Żegnajcie!

Ach! Niczym srebro spadają w deszczu łzy,
Lata nieprzeliczone jak klejnoty Morza!
Lata przeminęły niczym szybki kęs
słodkiego lembasa pod wynisłymi drzewami,
pod złotymi mallornami w Lórien,
wśród których ptaszęta śpiewają
i powietrze tańczy na melodię ich pieśni.
Któż wyciągnie cierń z mojego serca?
Bo teraz Ulmo chwyta okręt nasz,
jest niczym szara fala; Varda pośle nam
Gwiazdę Nadziei, która poprowadzi nas
poza Zachód, ku białym plażom
ponad nieboskłonem łukiem schylonym i rozłamanym.
Ale ja pragnę kwiatu elanoru,
bo dzisiaj widzę Śródziemie po raz ostatni.
Żegnajcie! Odchodzimy do Valinoru.
Wyruszamy do Valinoru. Żegnajcie!


NúmennaEdytuj

Caita
carelya ammelda ar moiana.
Lanta i lómë,
utúlielyë ranyo mettanna.
A lorë si,
ar óla i epë tuller.
Entë yaitar hrestallo pella.
Ma neyilyë?
Mallo niër antalyassë? Rato cenuvalyë
sa ilyë caurelyar oäntuvar,
varna mi inya ranqui.
Man cenilyë
eccaianna?
Ma i maiwi ninquë yaitar?
Arta i Eär
Isil néca amorta -
Ciryar utúlier an yulu le márelya.
Rómen ahyuva
ve hyellë telpina,
i cála nenissë.
Ilyë fëar autar.
I Estel vinta
ambarenna lómëo,
ter fuini lantala,
pella enyalië ar lúmë.
U-queta:
"Si utúlielwë mettanna".
Hresta ninquë yáma -
elyë ar inyë ata ómentuvalwë.
Ar elyë nauva sinomë
mi inya ranqui.
Man cenilyë
eccaianna?
Ma i maiwi ninquë yaitar?
Arta i Eär
Isil néca amorta -
Ciryar utúlier an yulu le márelya.
Ar ilyë ahyuva
ve hyellë telpina,
i cála nenissë.
Ciryar mistë
autar Númenna. _____________________________ Angielski oryginał

Lay down
your sweet and weary head.
Night is falling,
you have come to journey's end.
Sleep now,
and dream of the ones who came before.
They are calling
from across the distant shore.
Why do you weep?
What are these tears upon your face?
Soon you will see
all of your fears will pass away,
safe in my arms
you're only sleeping.
What can you see
on the horizon?
Why do the white gulls call?
Across the sea
a pale moon rises -
The ships have come to carry you home.
Dawn will turn
to silver glass
A light on the water
All souls pass.
Hope fades
into the world of night
through shadows falling
out of memory and time.
Don't say,
"We have come now to the end."
White shores are calling
you and I will meet again.
And you'll be here in my arms
Just sleeping.
What can can you see
on the horizon?
Why do the white gulls call?
Across the sea
a pale moon rises -
The ships have come to carry you home.
And all will turn
to silver glass
A light on the water
Grey ships pass
Into the west.


Polskie tłumaczenie

Połóż
swą kochaną i zmęczoną głowę,
Noc się zbliża,
przybyłeś do kresu wędrówki.
Śpij teraz
I śnij o tych, co dotarli tu wcześniej.
Wzywają cię teraz
z brzegów po drugiej stronie morza.
Czemu płaczesz?
Skąd na twej twarzy łzy?
Wkrótce zobaczysz,
że wszystkie twoje troski przeminą, bezpiecznie w mych ramionach
będziesz spał.
Co widzisz
na horyzoncie?
Dlaczego białe mewy krzyczą?
Poza morzem
wznosi się blady księżyc -
Przybyły okręty by zabrać cię do domu.
I wszystko przemieni się
w srebrzyste szkło, światło na wodzie.
Wszystkie dusze odchodzą.
Gaśnie nadzieja
poprzez nocny świat
poprzez opadające cienie
poza pamięcią i czasem.
Nie mów:
"Oto nasz kres".
Białe brzegi wzywają -
ty i ja znowu się spotkamy.
A ty wciąż w mych ramionach
będziesz spał.
Co widzisz
na horyzoncie?
Dlaczego białe mewy krzyczą?
Poza morzem
wznosi się blady księżyc -
Przybyły okręty by zabrać cię do domu.
I wszystko przemieni się
w srebrzyste szkło,
światło na wodzie.
Szare okręty odpływają
na zachód.